Jiné hry

Tags

RPG

Zahrajte si na platformě IDC Games RPG hry

Hraní rolí nebo hry na hrdiny (RPG je zkratka pro „Role-Playing Game“) je forma zábavného softwaru, do kterého, jak naznačuje jeho název, jeden nebo více hráčů vnesou určitou roli nebo osobnost. Když člověk hraje roli X, znamená to, že hraje roli, která je mu v každodenním životě cizí. Ve hře na hrdiny přebírají hráči „roli“ postav napříč příběhem nebo zápletkou, v níž popisují své činy. V „klasických“ hrách na hrdiny neexistuje žádný scénář, který by bylo možné sledovat, protože vývoj příběhu je zcela závislý na rozhodnutích, která hráči udělají. Z tohoto důvodu je pro nezapomenutelnou hru nezbytná představivost, originalita, herectví a vtip. V „online“ hrách na hrdiny existuje scénář, který hráče provede předem vytvořenými zápletkami.